Lasinpesuneste -20 °C metanolipohjainen

Käyttövalmis hajuton metanolipohjainen lasinpesuneste.


Kuvaus

Hajuton metanolipohjainen lasinpesuneste poistaa tehokkaasti epäpuhtaudet, lian ja jään, jättäen kirkkaan lasipinnan. Ei muodostaa häiritsevää kalvoa eikä jätä raitoja. Ei vahingoita kumia, muovia eikä maalipintaa.


Ominaisuudet

Puhdistaa tehokkaasti tuulilasin ja ajovalot.

Suojaa pesujärjestelmää jäättymiseltä.

Ei muodostaa häiritsevää kalvoa eikä jätä raitoja.

Soveltuu ympärivuotiseen käyttöön.

Sisältää metanolia.

Hajuton.


Käyttö

Käyttövalmis liuos kaadetaan suoraan auton lasinpesunestesäiliöön. Laimantamattomana suojaa pesujärjestelmää jäättymiseltä -20 °C asti. Tarvittaessa saa pakkaskestoa säätää laimentamalla tislatulla vedellä tai lisäämällä NordKem Lasinpesutiivistettä. Kylmempiin olosuhteisiin suosittelemme väkevämpää lasinpesunestettä. Suositeltava on puhdistaa pyyhkijänsulat aika ajoin laimentamattomalla lasinpesunesteellä.


Tuoteturvallisuus

VAARA! Syttyvä neste ja höyry. Myrkyllistä nieltynä, joutuessaan iholle tai hengitettynä. Vahingoittaa elimiä. Säilytä lasten ulottumattomissa. Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty. JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin. JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta. JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna. Hävitä sisältö ja pakkaus paikallisten määräysten mukaisesti.

 

Tekniset tiedot

 Väri   sininen 
 Haju   hajuton 
 Suhteellinen tiheys 20 °C   964 kg/m3 
 Pakkaskesto   -20 °C 


Tuoteseloste

Alkoholiin perustuva ja väriaineita sisältävä vesipitoinen seos.

YK-numero: UN1992

Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi: PALAVA NESTE, MYRKYLLINEN, N.O.S. (METANOLI)

Sisältää: Metanoli 25 - <35 %.


Pakkauskoot

10 L, 200 L, 1 000 L


Tuotenumero: N5035